Archive


    

Aralık 11th, 2013

KİRA GELİRİ (GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI) MEVZUATI

Madde No 70 Gayrimenkul Sermaye Iradının Tarifi

Kapsam

Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır:
1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;
2. Voli mahalleri ve dalyanlar;
3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı demirbaş eşyası ve döşemeleri;
4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar;

Kira gelir vergisi beyannamesi nereye verilir?

Kira gelir vergisi vermekle mükellef gayrimenkul sahipleri kira gelir vergisinden önce kira gelir beyannamesi bildiriminde bulunmaları gerekiyor. Peki kira gelir vergisi beyannamesi nereye verilir? sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor..

Gayrimenkul sahibi olup kira gelir vergisi elde eden mükelleflerin beyanname zamanı geldiğinde, her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi düzenleniyor.

Söz konusu rehberde yer alan bilgilere göre kira gelir vergisi nereye verilir? Kira gelir vergisi beyannamesinin verilme zamanı nedir?

Mükellefler bu sene, 1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 2013 yılının Mart ayının 1’inci gününden 25 inci günü akşamına kadar beyannamelerini verdiler.

Beyanname verme süresinin son günü eğer resmi tatile denk geliyorsa o halde resmi tatilden sonraki ilk iş günü de beyannameler verilebiliyor.

Kira Beyannamesi

Kira Beyannamesi ile alakalı yazılar ve genel bilgiler

Kira beyannamesi verirken dikkat!

Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade ediliyor.

Geçtiğimiz yıla ait gayrimenkul gelirleri için ilgili beyannameler 1 Mart itibariyle verilmeye başlandı. Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, hesaplanan gelir vergilerinin Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 taksit halinde vergi dairelerine ya da bankalar aracılığı ile ödenebileceğini söyledi. Kira gelirleri ile ilgili beyannamelerin mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verileceğini belirten Hakan Erilkun ilk taksit ödemesinin 25 Mart akşamı son bulacağını hatırlattı.

Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, kira gelir hesaplaması için dikkat edilmesi gereken süreci şöyle anlattı;

1. KİRA GELİRLERİNİZİ HESAPLAYIN
Öncelikle 2012 yılında tahsil ettiğiniz tüm kira gelirlerinizi hesaplamalısınız.

2. EMSAL KİRAYA DİKKAT EDİN!

Aralık 9th

Beyanname Örnek Formları ve Bildirimler

BEYANNAME ÖRNEK FORMLARI VE BİLDİRİMLER

Kağıt Ortamında Beyanname Vermek Durumundaysanız,
İndirilmesi Mümkün Olan Beyannameleri Doldurarak Vergi Dairenize Verebilirsiniz.

Emlak Vergisi Beyannameleri ne şekilde nereye verilir

Emlak beyanları, emlakın bulunduğu ilgili belediyenin Emlak Servisi' ne verilir. Emlak Vergesi; tapu Kütüğünün adına tescilli emlak veya emlakların Devlet veya Devlet kurumlarına her yıl belirleyen tutarın yatırılması işlemidir.

Emlak Vergileri Üç Bölüme Ayrılır;

A) BİNA B) ARSA C) ARAZİ

Binalar : İkamet edilen müstakil evler, villalar, apartmanlar, apartman daireleri ve işyerleri olarak , fabrikalar, dükkanlar, hanlar, otel, motel,vs

Arsalar : imar planı ile değişikliğe uğramış gerekli parçalara ayrılmış, üzerine yapı yapılabilen alanlardır. Bunların her biri için ayrı ayrı sütununa doldurmak kaydı getirilmiştir. İmar ve ifraz planlarında olabilecek değişiklik beyanı verilir. Araziler: İmar planları dışında ekilip biçilen alanlardır.

Araziler Kendi Aralarında Üçe Ayrılır;

A) Kıraç B) Taban C) Sulak

Emlak vergisi beyan esası!

Emlak vergisi kanunu beyan esası kapsamında yer alan hükümlere göre, emlak vergileri, vergi yükümlülerinin yazılı beyanname vermesi ile tarh ve tahakkuk ettiriliyor. İşte kanun maddeleri...

Emlak vergisi beyan esası!
Emlak Vergisi kanunu beyan esası na göre, emlak vergileri, vergi yükümlülerinin yazılı beyanname vermesi ile tarh ve tahakkuk ettiriliyor. Beyannamede gayrimenkulle ilgili bilgilerin eksiksiz, net ve doğru bir şekilde verilmesi gerekiyor.

Düşük beyanda bulunulması durumunda, mükellefin beyanı vergi dairesince maliyet bedeline yükseltilerek tahakkuka esas alınır ve mükellefe bildiriliyor. Emlak vergisi beyan esası ve verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili hükümler şu şekilde sıralanıyor:

Madde 10
Emlak Vergisi Beyan Esası

Emlak Vergisi

Emlak Vergisi Beyannamesi ile alakalı Bilgiler..

il il, ilçe ilçe emlak vergisi sorgulamak için buraya tıklayınız

Kasım 29th

Emlak Vergisi ikinci taksiti için son gün 2 Aralık!

Hürriyet Gazetesi yazarı Şükrü Kızılot'un bugünkü yazısına göre; Emlak Vergisi, neredeyse her aileyi ilgilendiriyor. 30 Kasım Cumartesi gününe rastladığı için 2 Aralık Pazartesi akşamına kadar, Emlak Vergisi ikinci taksitinin ödenmesi gerekiyor.

Emlak Vergisi, neredeyse her aileyi ilgilendiriyor. 30 Kasım Cumartesi gününe rastladığı için 2 Aralık Pazartesi akşamına kadar, Emlak Vergisi ikinci taksitinin ödenmesi gerekiyor. Vergi, süresi içinde ödenmezse, geciken her ay için yüzde 1,40 oranında "gecikme zammı" alınıyor.

EMEKLİLER, İŞSİZLER VE EV HANIMLARI
Konutların vergisinde; emekliler, işsizler, ev hanımları ve engelliler ile ilgili özel bir durum var.

Kasım 15th

Gümrük Beyannamelerinin kaydında yapılan değişiklik hakkında

Gümrük Beyannamelerinin kaydında İhracatçı Birlikleri kayıt ve onay yöntemine işlemlerine ilişkin değişiklik Hk.

Gümrük Otomasyon Sistemindeki yenilikler ve Yeni TİM ve İhracatçı Birlikleri Kanununda yer alan hükümler kapsamında, TİM ve Gümrük Müsteşarlığı arasında gerçekleşen mutabakat gereği ihracat beyannamesinin elektronik kayıt ve onay sürecinde bazı değişiklikler yapılacaktır.

Bu değişiklikler aşağıdaki hususları içermektedir.

Halen Gümrük tarafındaki tescil işlemleri sırasında tescil memuru tarafından kontrol işlemine tabi tutulan Birlik Onayı Gümrük idarelerinin EDI mesaj sisteminden XML mesaj sistemine geçişi ile birlikte mükelleflerin kullandıkları yazılımlar tarafından Gümrük Sistemlerine gönderilecek olan XML formatındaki beyanname bilgileri arasında o beyannameye özgü bir "kod" olarak yer alacaktır..

Ekim 19th

Emlak beyannamesi için gerekli evraklar!

Emlak beyannnamesi için gerekli evraklar nelerdir? Emlak beyannamesi verilirken beraberinde hangi belgelerin sunulması gerekiyor? Emlak beyannamesi hakkında merak ettikleriniz ve bu soruların cevapları haberimizin içinde yer alıyor..

Emlak beyannamesi için gerekli evraklar

Emlak vergisi vermekle yükümlü olan mal sahiplerinin vergi ödemesi yapmak için öncelikle maliği oldukları taşınmazlar için belediyeye emlak vergisi beyannamesi sunması gerekiyor. Sözkonusu beyanname taşımazın bağlı olduğu belediyelerin emlak birimlerine yapılıyor.

Emlak vergisi beyanname süresi

Emlak beyannamelerinin belediyeye en geç taşınmazın tapusunun alındığı yılın sonuna kadar verilmesi gerekiyor. Ancak eğer alınan gayrimenkulün inşaatı tamamlanmadıysa, inşaat tamamlandıktan ve tapu alındıktan sonra o yıl içinde beyannamenin verilmesi gerekiyor.

Emlak beyannamesi için gerekli evraklar ve bilgiler

- Tapu Veya Tapular

- Nüfus Bilgileri

- Arsa ve Arazinin Metrekare Birim Değerleri

Mayıs 31st

Vergiye yeni düzen geliyor

Vergi sistemi sil baştan yazıldı. 160 bin TL'nin üzerindeki gelirler için beyanname verilecek. Sporcu ve sanatçıların istisnaları kalkıyor. 29 yaş altı girişimciyi desteklemek için teşvik geliyor

Hükümet, yarım asırlık vergi sistemini yeniden yazdı. Yarın Meclis'e gönderilecek yeni Gelir Vergisi Yasa Tasarısı'yla "gelir ile artan oranlı sistem" uygulanacak. 126 bin "süper zengin", 160 bin liranın üzerindeki bütün gelirleri bazında vergilendirilecek. Bakanlar Kurulu bu tutarı 320 bin liraya çıkarma, 80 bin liraya indirme yetkisine sahip olacak.

CEO'YA DA EK VERGİ

Oturduğu evi satana vergi yok!

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı...

Gelir Vergisi Kanun Tasarısına ilişkin bilgi veren Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini söyledi. Herhangi bir çapraz denetim veya vergilendirme sistemi öngörmediklerini kaydeden Şimşek,"Beyanname verme sürelerini 1 ay öne çekeceği, 4. dönem beyanname kalkacak. İkamet amacıyla alınan konutun satışında elde edilecek gelir istisna edilecek. Beyanname verilmesinde eşik değerler Bakanlar Kurulu'nca değiştirilecek" dedi.

Birden fazla konut alım satımında hiçbir şekilde yüzde 100 istisna olmayacağını kaydeden Şimşek, konutta kademeli istisna oranının yüzde 75'i aşmayacağına dikkat çekti. Fazla konut alım satımında hiçbir şekilde yüzde 100 istisna olmayacağını belirten Şimşek, Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile 7 temel eksende değişiklik yaptıklarını ifade etti.

29 YAŞINI AŞMAMIŞ GENÇLER

Son yorumlar